Покрита алуминиева смола

- Sep 12, 2017-

Покритото покритие от алуминиева намотка е разделено на полиестерна покривна алуминиева намотка (PE)

и алуминиева намотка с покритие от флуорен въглерод (PVDE).

Полиестерното покритие се образува чрез многократно печене и покриване на алуминиевата плоча

повърхността може да генерира бързо непрекъснато твърдо фолио, което функционира като защита и декорация.

Това е покритие, устойчиво на UV. Полиестерната смола приема съдържащия високо молекулен полимер

естерна връзка на главната верига като мономер и с добавянето на алкидна смола.

Според лекота, тя може да бъде разделена на матийни серии и серии от леки светлини.

С желана гланц и гладкост, продуктът може да се укрепи

чувството за дълбочина и триизмерния ефект.

Той може да предпази предметите от ерозия на ултравиолетовите лъчи, вятъра, дъжд, измръзване, сняг,

лед и замръзване при излагане на въздуха.

Последен от температурната разлика, цикъл на замръзване и размразяване, корозивен газ,

и микроорганизми, покритието може да служи като защита и е особено подходящо

за вътрешна декорация и рекламна дъска.

coated aluminum coil.jpg