Електролитен алуминиев процес

- Oct 17, 2017-

Процес на алуминиева електролиза: модерна алуминиева промишленост

производство от криолит алуминиев оксид чрез електролиза на разтопена сол. Разтопеният криолит е

разтворител, алуминиев оксид като разтворимо вещество, с въглерод като анод, алуминиева стопилка като катод,

мощен DC. При 950 -970 ° С, полюсите в електролитната клетка за електрохимична реакция.

Химичната реакция се осъществява по формулата: 302 2Al2O3 == 4Al.


2O2 - -4e - = O2: аноден катод: Al3 3E = - = Al. Анодните продукти са въглероден диоксид

и въглероден оксид газ, който съдържа определено количество флуороводород и други

вредни газове и твърди прахове. За да се опази околната среда и човешкото здраве трябва да се пречисти

аноден газ, отстранете в атмосферата вредния газ и прах. Католическият продукт е течността

алуминиева и алуминиева течност чрез вакуумна повдигаща торба от канала и изпратена до леярната,

в пещта за съхранение чрез пречистване след избистряне, хвърляне в слитъци или директно преработване в жична заготовка.