LME Алуминий

- Oct 11, 2017-

Факторите на влияние за цената на алуминия LME

Що се отнася до алуминиевата преработвателна компания, те трябва да решат рисковете от колебания

цените на алуминия, междинните стоки и цените на крайните познати продукти.

Доставката и търсенето са не само важна част от цените на алуминия,

но и очаквания и настроения във финансовия сектор.

Рискове от колебания на алуминия

Непредсказуемо е, че цените на алуминия се променят, а също и колебанията в цените

много силен. Което не само влияе върху маржовете на печалбата, стойността на акциите,

но и поведението на клиентите.

 

Алуминиева търговия

За основната индустрия управлението на ценовия риск се определя чрез търговия на бъдещия пазар

за алуминий, Лондонската метална борса (LME). Което показва цените на

алуминий и формират основата за ценовите изчисления на много предприятия за преработка на алуминий.