Какви са използванията на алуминий

- Oct 25, 2017-

Нашите продукти са широко използвани в строителството, стени, опаковки, храна, климатици,

хладилници, слънчева енергия, производство на автомобили, производство на лодки, производство на машини,

козметични опаковки, електрически уреди, машиностроителна промишленост, но също така се използват в електроцентрали,

химически и нефтохимически предприятия, корозия изолация индустрия употреба и така нататък.